Inkubator56

Czyli objęcie opieką młodych przedsiębiorców i kandydatów na przedsiębiorców oraz przeprowadzenie ich przez pierwsze etapy biznesowej drogi. Pomoc w założeniu i dokapitalizowanie spółek typu start-up. Do włączenia w proces inkubacji pretendować mogą projekty oparte na unikalnym know-how i własnych patentach.

 • Chcesz zacząć, ale nie wiesz jak, gdzie, z kim?
 • Potrzebujesz wiedzy, instrumentów, wsparcia bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów, przestrzeni do działania?
 • Wszystko przemyślałeś, ale przerażają Cię formalności, papierkowa robota, meandry urzędniczo-prawnicze?
 • Zachodzisz w głowę skąd wziąć na to pieniądze?

Odpowiedzi na wszystkie te zagadnienia czekają na Ciebie pod jednym adresem.
Tym właściwym.

2 + 2 to zawsze 4? Możemy Tobie udowodnić, że bywa, że dużo więcej. Otocz się ludźmi, którzy podchodzą do swojej pracy z pasją, którą w dodatku chcą się dzielić. Współpracuj z osobami z doświadczeniem i inwencją, działającymi być może nawet w innych branżach, ale z pewnością na tyle wartościowymi, byś mógł czerpać korzyści i inspirację z dzielenia z nimi biura.

Wykorzystaj drzemiący w Tobie potencjał i podziel się nim z innymi. Zwrot tej inwestycji będzie większy niż się spodziewasz.

Korzyści ze współpracy

 • To my dostarczamy kapitał na start i jesteśmy w tym wysoce elastyczni. Finansujemy pomysły o zróżnicowanych potrzebach kapitałowych, w tym „mikrobiznesy”.
 • Wsparcie jest bezzwrotne – w zamian za środki finansowe stajemy się partnerami biznesowymi, a w przypadku niepowodzenia nie musisz zwracać powierzonego kapitału.
 • Zapewniamy ochronę poufności informacji.
 • Otrzymujesz wsparcie merytoryczne – kompletną dokumentację inwestycyjną.
 • Zapewniamy finansową przystań w początkowym okresie – możliwość otrzymania wynagrodzenia zanim spółka zacznie generować przychody.
 • Wiarygodność na rynku – współpracując z nami, stajesz się bardziej wiarygodny w oczach klientów i kontrahentów.

Inkubator56 to:

 • inwestycje kapitałowe
 • pomoc i doradztwo w zakresie administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia firmy
 • doradztwo związane z komercjalizacją projektu oraz pozyskiwaniem środków na inwestycje
 • doradztwo rachunkowo-prawne
 • usługi prowadzenia biura firmy (administracja, dostęp do wyposażenia)
 • wsparcie w zakresie testowania i wprowadzania nowej technologii/produktu/usługi na rynek
 • wsparcie merytoryczne w zakresie uzyskania praw ochronnych, certyfikacji, systemów jakości itp.
 • pomoc w zaprojektowaniu i uruchomieniu kanałów dystrybucji
 • pomoc w zakresie przygotowania strategii marketingowo-promocyjnej
 • zakup i udostępnienie raportów i innych źródeł wiedzy pomocnych przy sporządzaniu biznesplanu
 • udział analityka w przygotowaniu biznesplanu i strategii firmy
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z ekspertami, odbiorcami i dostawcami jeśli jest to niezbędne do wdrożenia technologii

Szukamy młodych przedsiębiorców!

Chcesz:

 • zbudować firmę i odpowiadać za biznes
 • działać i podejmować decyzje
 • znajdować partnerów i negocjować

Posiadasz:

 • wizję swojej przyszłości
 • energię i determinację, żeby osiągać swoje cele
 • wiedzę z zakresu jednego z poniższych tematów:
  prawo, turystyka medyczna, rynek rolny, wynajem maszyn budowlanych, zarządzanie sportem, rynek piłkarski, rynek nieruchomości komercyjnych, coaching
 • możesz nas również przekonać, że Twoja inna pasja będzie dobrym biznesem

Otrzymasz od nas:

 • biznes, za który będziesz odpowiadać jako Project Manager
 • budżet, który pozwoli na działanie
 • wsparcie administracyjno-organizacyjne (lokalowe, prawne, księgowe)
 • wynagrodzenie, które pozwoli Ci się rozwijać (i relaksować ;) )

Zainwestujemy w Ciebie!

 • pozwolimy Ci zbudować i zarządzać start-up’em!
 • poprowadzą Cię mentorzy z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu
 • będziesz uczestniczyć w warsztatach, podczas których poznasz biznes w praktyce

Przekonaj nas : rekrutacja@inkubator56.pl

Daj z siebie wszystko, żeby osiągnąć to, na czym Ci zależy!

© Inkubator56 2014 - Wszystkie prawa zastrzeżone.